کسبه محترم سرای پارسیان

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که به دلیل تغییرات انجام شده در سیستم ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹8 و جهت جلوگیری از تاخیر در ارسال اظهارنامه مالیاتی لطفا هرچه سریعتر با در دست داشتن کپی شناسنامه به مراکز ارسال اظهارنامه مراجعه فرمایید.

با تشکر