کسبه محترم سرای پارسیان

نظر به اجرای طرح حذف قبوض کاغذی و ارسال صورتحساب برق مصرفی شما به صورت الکترونیکی درخواست می شود به یکی از روش های زیر نسبت به ثبت شماره تلفن همراه مصرف کننده انشعاب برق در اسرع وقت همراهمی نمایید:

۱. ارسال شماره (۱*شناسه قبض) به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۲۱
۲. نصب اپلیکیشن همراه برق از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.tbtb.ir
۳. مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروس برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir و ثبت شماره تلفن

جهت اطلاعات بیشتر با سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۱ تماس حاصل فرمایید

با تشکر