هشدار های امنیتی

۱. جهت حمل و جابجایی بارهای خود از افراد ناشناس و متفرقه استفاده ننمایید.

۲. در صورت مشاهده افراد مشکوک در اطراف انبارها و مغازه ها به واحد حراست یا بهره برداری اطلاع دهید.

۳. در برابر سوالات احتمالی حراست با بردباری همکاری نمایید.

۴. از اعتماد و دادن کلید به افراد غیر مسئول جداً پرهیز کنید.

۵. از قفل و قفل بند های مقاوم برای درب ها استفاده کنید و ترجیحا هر چند وقت یه بار نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید.

۶. فاصله بین درب شیشه ای و کف را بپوشانید(برای جلوگیری از ورود حیوانات موذی یا ته سیگار و …)

۷. شماره تماس ضروری خود را به حراست و بهره برداری اعلام نمایید.

۸. از قفل بودن درب انبار و خاموش بودن روشنایی اطمینان حاصل نمایید.

با تشکر
بهربرداری پارسیان