مد و فشن در تاریخ ایران باستان ایران  

حقیقت های ناگفته از پوشاک در طول تاریخ تا به امروز

جذابیت های مد و لباس شاهزادگان و دربار ها تا به

امروزه که صنعت مدو پوشاک و لباس به نوبه خود پیشرفت و پا به عرصه گذاشته، و توجه همگان رو به خود جلب کرده، چه مردان و چه زنان و حتی کودکان برای انتخاب لباس و سبک استایل خود حساسیت فوق العاده به کار میبرند، ممکن هست که این سوال در ذهن شما خواننده ایجاد بشه که در دوران قبل اسلام یا دوران پادشاهان قبل هم به لباس پوشیدن و نوع استایل و ترکیب رنگ لباس توجه داشته اند؟؟

تنوع لباس‌ها به چه صورت بود، آیا همه به یک شکل و استایل لباس می پوشیدند؟؟
انگیزه پدید آوردن پوشاک و اختراع جامه ناشی از نیاز آدمی به دفاع از بدن خود در برابر عوارض طبیعی به ویژه سرما و گرما بوده است. پوشش آدمیان به مقتضای اقلیم های زیست محیطی ، میزان درجه تمدن و فرهنگ ، عقاید مذهبی و آداب و رسوم ، دگرگونیهای بیشمار و شگفت انگیزی که عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتباطی بویژه سلیقه و ابتکار پوشندگان در تکامل و تنوع آن سهم بسزایی داشته است.
تغییر و دگرگونی پوشاك نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است ، بلکه از دیده جامعه شناسی و فهم روانشناسی ملتها نیز بسیار مهم و ضروری میباشد.
قبل از آنکه فرهنگ و تمدن آریایی در ایران زمین بدوران پیشرفت خود برسد، در هزاره سوم پیش از میلاد، در بخش جنو بی و جنوب غربی ایران ، مردمی با فرهنگ و تمدن خاص زندگی میکردند که آنان را «ایلامی» می نامیدند.”.
درباره جنس و چگونگی دوخت پوشاک این بانوان و لباس تندیس ها ی بزرگان و ملکه های ایلامی به دست آمده، عقاید گوناگون اظهار شده است. .
لباس‌ها و پوشش در این دوران همانند
بانوان دوران مادی لباسها ی بلند و چین دار با آستین های بلند می پوشیده اند و زیورهای سیمین و زرین بر خود می بسته اند . ( پیکره شماره ۳)
دوران شاهنشاهی هخامنشیان که پس از مادها بروی کار آمدند، ابتدای هنر و فرهنگ و شکوه تاریخ ایران است. کشورگشاییها و نظم و عدالت و قدرت و ثروت در این روزگار باعث شد که ایرانیان به زندگانی بسیار مرفه و شکوهمند و پر تجمل دست پیدا کنند و لباسهای خودرا و پارچه ها و زیورهای گرانبها و زیبا به بهترین صورت ممکن میاراستند .
یکی از زیباترین و فاخرترین نمونه های پوشاك بانوان ایلامی، تصویر برجسته یی است که بر روی جامی سیمین حکاکی کرده اند و چند سال پیش در مرودشت کشف شده است . بر روی این جام پیکر دو زن حک شده که یکی ایستاده و دیگری نشسته است هر دو پیراهنی بلند که زمینه آن از نقشهای برگ مانند پوشیده شده است بر تن دارند . )
پوشش و لباس در دوران ایلامی و پارسیان نیز مانند بقیه افراد از پوشاك ويژه تیره پارسی که در میان دیگر جامه ها کاملا

پوشاک زنانه ایلامی دوره هزاره سوم پیش از میلاد

پوشاک زنانه ایلامی دوره هزاره دوم پیش از میلاد

پوشاک زنانه دوره ماد

پوشاک زنانه دوره هخامنشی

پوشاک زنانه دوره هخامنشی

پوشاک زنانه دوره پارتیان

پوشاک زنانه دوره پارتیان

پوشاک زنانه دوره ساسانیان

پوشاک زنانه دوره ساسانیان

پوشاک زنانه دوره بعد از اسلام

پوشاک زنانه دوره تیموری

پوشاک زنانه دوره صفویه

پوشاک زنانه دوره صفویه

پوشاک زنانه دوره صفویه

پوشاک زنانه دوره صفویه

پوشاک زنانه دوره زندیه

پوشاک زنانه دوره زندیه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پوشاک زنانه دوره قاجاریه

پاساژ پارسیان بازار تهران
Logo
بازیابی رمز عبور
سبد خرید