تاریخچه ساخت

ساخت سرای پارسیان در ۴ فاز به ترتیب A B C D از شهریور سال ۱۳۸۹ شروع و به ترتیب فاز A در سال ۹۱ ،فاز B در سال ۹۳ ، فاز C در سال ۹۴ و نهایتا فاز D در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است.این سرا با توجه به محدودیت ساخت در منطقه بازار و نحوه معماری از شاخص ترین پروژه های تجاری بازار بزرگ تهران می باشد.

این سرا با توجه به محدودیت ساخت در منطقه بازار و نحوه معماری از شاخص ترین پروژه های تجاری بازار بزرگ تهران می باشد.سازه از نوع فلزی و بنای سقف از نوع سقف عرشه فولادی بوده که از روشهای نوین و تخصصی ساخت می باشد.

مجتمع تجاری پارسیان در زمینی به مساحت تقریبی ۳۹۵۵ مترمربع در۶ طبقه احداث گشته که پس از اتمام ساخت حداکثر زمان تحویل واحد ها و بهره برداری کامل از پروژه ۲۴ ماه از سال ۹۵ بوده است و در حال حاضرکلیه واحد ها به بهره برداری رسیده است. در این مجتمع ۱۵۰ واحد تجاری فعالیت می کنند و کالاهایی را از قبیل پوشاک زنانه و مردانه، لوازم آرایشی و بهداشتی و بسیاری اقلام دیگر را به مشتریان ارائه می دهند

تیم اجرایی

سابقه فعالیت تیم اجرایی پارسیان در این منطقه به سال ۶۷ در محدوده منطقه ۱۲ باز می گردد و ساخت سرای پارسیان در ۴ فاز به ترتیب A B C D از شهریور سال ۱۳۸۹ شروع و به ترتیب فاز A در سال ۹۱ ،فاز B در سال ۹۳ ، فاز C در سال ۹۴ و نهایتا فاز D در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است.

تیم اجرایی سرای پارسیان تلفیقی از دانش مهندسین جوان و تجارب سی ساله کارفرما میباشد که منجر به تحویل و بهره برداری پیش از موعد واحد ها گشته است.سازه از نوع فلزی و بنای سقف از نوع سقف عرشه فولادی بوده که از روشهای نوین و تخصصی ساخت می باشد ،همچنین تجهیزات و تاسیسات بکار رفته از برندهای معتبر در دنیا می باشد.
سابقه فعالیت تیم اجرایی پارسیان در این منطقه به سال ۶۷ در محدوده منطقه ۱۲ باز می گردد،که کلیه پروژه های اجرا شده نیز مانند این پروژه موفق می باشند و به جرات میتوان گفت که پس از اتمام ساخت ، حداکثر زمان تحویل واحد ها و بهره برداری کامل از پروژه ۲۴ ماه از سال ۹۵ بوده است و در حال حاضرکلیه واحد ها به بهره برداری رسیده است.

تاریخچه ساخت

ساخت سرای پارسیان در ۴ فاز به ترتیب A B C D از شهریور سال ۱۳۸۹ شروع و به ترتیب فاز A در سال ۹۱ ،فاز B در سال ۹۳ ، فاز C در سال ۹۴ و نهایتا فاز D در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است.این سرا با توجه به محدودیت ساخت در منطقه بازار و نحوه معماری از شاخص ترین پروژه های تجاری بازار بزرگ تهران می باشد.

این سرا با توجه به محدودیت ساخت در منطقه بازار و نحوه معماری از شاخص ترین پروژه های تجاری بازار بزرگ تهران می باشد.سازه از نوع فلزی و بنای سقف از نوع سقف عرشه فولادی بوده که از روشهای نوین و تخصصی ساخت می باشد.

مجتمع تجاری پارسیان در زمینی به مساحت تقریبی ۳۹۵۵ مترمربع در۶ طبقه احداث گشته که پس از اتمام ساخت حداکثر زمان تحویل واحد ها و بهره برداری کامل از پروژه ۲۴ ماه از سال ۹۵ بوده است و در حال حاضرکلیه واحد ها به بهره برداری رسیده است. در این مجتمع ۱۵۰ واحد تجاری فعالیت می کنند و کالاهایی را از قبیل پوشاک زنانه و مردانه، لوازم آرایشی و بهداشتی و بسیاری اقلام دیگر را به مشتریان ارائه می دهند

تیم اجرایی

سابقه فعالیت تیم اجرایی پارسیان در این منطقه به سال ۶۷ در محدوده منطقه ۱۲ باز می گردد و ساخت سرای پارسیان در ۴ فاز به ترتیب A B C D از شهریور سال ۱۳۸۹ شروع و به ترتیب فاز A در سال ۹۱ ،فاز B در سال ۹۳ ، فاز C در سال ۹۴ و نهایتا فاز D در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده است.

تیم اجرایی سرای پارسیان تلفیقی از دانش مهندسین جوان و تجارب سی ساله کارفرما میباشد که منجر به تحویل و بهره برداری پیش از موعد واحد ها گشته است.سازه از نوع فلزی و بنای سقف از نوع سقف عرشه فولادی بوده که از روشهای نوین و تخصصی ساخت می باشد ،همچنین تجهیزات و تاسیسات بکار رفته از برندهای معتبر در دنیا می باشد.
سابقه فعالیت تیم اجرایی پارسیان در این منطقه به سال ۶۷ در محدوده منطقه ۱۲ باز می گردد،که کلیه پروژه های اجرا شده نیز مانند این پروژه موفق می باشند و به جرات میتوان گفت که پس از اتمام ساخت ، حداکثر زمان تحویل واحد ها و بهره برداری کامل از پروژه ۲۴ ماه از سال ۹۵ بوده است و در حال حاضرکلیه واحد ها به بهره برداری رسیده است.