اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: ۵۵۵۸۷۸۷۰
بازار ،کوچه حمام چال مجتمع تجاری سرای پارسیان

  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  تلفنهای تماس :

  دفتر مرکزی: ۵۵۵۸۷۸۷۰

  ۵۵۸۷۸۷۳
  فکس:         ۵۵۱۵۴۳۵۶

  نشانی :

  بازار ،کوچه حمام چال مجتمع تجاری سرای پارسیان

  ایمیل ها:

  info@sarayparsian.ir

  management@sarayparsian.ir

  marketing@sarayparsian.ir